Ceník služeb

Odměna advokáta se řídí ust. § 22 zákona č. 85/1996 Sb. o advokacii, v platném znění.

Nabízí se několik variant určení odměny:

  • Časová – odměna se stanoví za každou započatou hodinu poskytování právních služeb. Využívá se například u konzultací.
  • Paušální – dohodou smluvních stran je stanoven časový úsek (obvykle jeden měsíc), za který bude poskytnuta paušální odměna. Klient za tuto paušální cenu může využít nejrůznější právní služby, ať už poradenství, zastupování před soudy, sepisování listin aj. 
  • Paušální sazba za zastupování účastníka – často využívanou obdobou paušální odměny je zastupování klienta v konkrétní věci, nikoli za časový úsek.
  • Úkonová – je stanovena za jeden úkon právní služby, vychází z tzv. advokátního tarifu vyhl. MS č. 177/1996 Sb., v platném znění.

Kontakt

Advokátní kancelář
Petrásek & Slepička s.r.o.

JUDr. Mgr. Marcel Petrásek, M.B.A., LL.M., advokát
Mgr. Petr Slepička, advokátPalackého 715/15
110 00 Praha 1

+420 727 978 096


Dolní brána 50
543 71 Hostinné

+420 732 540 946


office@akpes.cz
IČ: 24713414, DIČ: CZ24713414
Společnost zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 235691.