Služby advokátní kanceláře

 • právní vztahy k nemovitostem

  • sjednávání, sepis smluv o převodech nemovitostí
  • zajištění uspořádání kupní ceny (úschovy)
  • všeobecné poradenství
 • obchodní právo

  • fůze, rozdělení, změny zakladatelských listin společností, ochrana před nekalou soutěží
  • příprava, sjednávání a sepis obchodních smluv
  • zajištění a vymáhání pohledávek z obchodního styku
  • kompletní zakládání společností
 • trestní právo

  • zastupování poškozených v rámci trestního řízení
  • obhajoba v trestním řízení
  • zastupování osob před orgány činnými v trestním řízení ve všech stadiích řízení
 • občanské a rodinné právo

  • sjednávání a sepis smluv o vypořádání SJM, dohod o úpravě poměrům k nezletilým dětem
  • sjednávání a sepis smluv
  • zajištění a vymáhání pohledávek včetně nároků na náhradu škody
 • pracovní právo

  • sjednávání, sepis pracovních a manažerských smluv
  • vymáhání pracovněprávních nároků

Zajišťujeme přístup i k následujícícm službám:

 • daňového, účetního a ekonomického poradenství
 • zprostředkování koupě nemovitostí
 • správy nemovitostí
 • zpracování znaleckých posudků aj.

Kontakt

Advokátní kancelář
Petrásek & Slepička s.r.o.

JUDr. Mgr. Marcel Petrásek, M.B.A., LL.M., advokát
Mgr. Petr Slepička, advokátPalackého 715/15
110 00 Praha 1

+420 727 978 096


Dolní brána 50
543 71 Hostinné

+420 732 540 946


office@akpes.cz
IČ: 24713414, DIČ: CZ24713414
Společnost zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 235691.